08-10-12

Beloof het mij. Caty Gohlke


Beloof het mij, door Cathy Gohlke.
Er zijn heel wat boeken geschreven over de Titanic maar wat mij betreft steekt deze historische romanBeloof het mij’ met kop en schouders boven al de anderen uit. Waarschijnlijk komt het door het fascinerende gezichtspunt dat Cathy Gohlke koos voor dit verhaal: de opofferende liefde van  Owen, één van de passagiers. Het is de eerste keer dat ik iets gelezen heb van deze schrijfster en ik ben er diep van onder de indruk.

Inhoud
 Wat betreft de inhoud: Annie Allen heeft een moeilijk leven. Haar ouders zijn overleden en ze woont in bij haar overheersende tante Eleanor, die haar voortdurend kleineert en minacht. Haar broer Owen is ten einde raad en vertrekt naar Amerika, om geld te verdienen met het oprichten van een eigen bedrijf. Hij is van plan Annie in de toekomst over te laten komen, wanneer hij de middelen daarvoor heeft. Vanaf de achterkant van het boek: ‘Toen Annie Allen afscheid nam van haar broer Owen, kon ze niet vermoeden dat de tragedie haar leven voorgoed zou verbinden aan Michael Dunnagan, die de ramp overleefde omdat Owen zich aan hem opofferde.’
Michael is een mishandelende Ierse wees, die als verstekeling wegvlucht voor zijn wrede oom. Owen ontdekt hem en neemt hem liefdevol onder zijn hoede. Hij deelt zijn dromen met de jongen. Op de vreselijke nacht, dat de Titanic de ijsberg raakt, dwingt Owen Michael plaats te nemen in één van de reddingsboten. Wanneer ze afscheid nemen zegt Owen: ‘Je hebt het me beloofd! Je hebt beloofd dat we allebei onze uiterste best zouden doen en dat je alles zou doen wat je kon om voor Annie te zorgen en haar te beschermen. Daar houd ik je aan!’
Wanneer Michael, als gebroken tiener in Amerika aankomt, gaat hij werken aan de oprichting aan het bedrijf waarvan Owen droomde. Intussen schrijft hij brieven aan Annie en ontstaat er een voorzichtige vriendschap tussen hen en dit is ook het moment dat je als lezer in de ban komt van de romance die ontstaat tussen Annie en de Ierse wees.  Dat lijkt heel mooi maar de eerste wereldoorlog gooit roet in hun eten. En dan is er ook nog die akelige tante Eleanor; zij doet er alles aan om het leven van haar nichtje Annie te verwoesten. Het lijkt haar te lukken … Of toch niet?

Aanbevolen!
Dit boek is het waard is om gelezen te worden! De personages zijn levensecht en er is sprake van karaktergroei door het overwinnen van innerlijke conflicten. Op een levendige manier weeft Cathy Gohlke de geschiedenis van John Bunyans Christenreis door dit boek en baant zo de weg vrij voor nieuwe hoop, echt vreugde en kostbare vergeving. Beloof het mij staat niet stijf van rozengeur en maneschijn en dat verraste me. De historische feiten worden waarheidsgetrouw en op boeiende wijze beschreven. Dat de Titanic twee jaar voor het begin van de eerste Wereldoorlog zonk is me nooit opgevallen; door dit boek zijn ze in mijn gedachten voortaan aan elkaar verbonden. De roman heeft een rustige bladspiegel en de uitgever koos voor een duidelijk lettertype. Warm aanbevolen!


ISBN 9789033124594

Kate. Ineke Kraijo


Kate. Ineke Kraijo
Over de Ierse aardappelhongersnood heb ik verschillende boeken gelezen, bijvoorbeeld het aangrijpende verhaal over de vijftienjarige Fergus O’Brien uit debuutroman van Peter Behrens, een Canadees met Ierse wortels.  Het boek ‘Kate’ is minstens zo hartverscheurend en werd geschreven door Ineke Kraijo, die meerdere boeken op haar naam heeft staan. ‘Kate’ is haar eerste historische roman en ik vind het leuk om te vermelden dat zij op dit moment werkt aan een vervolg hierop.

Inhoud
Het eerste wat me raakte in dit boek, was het kleine gedeelte van een gebed (genomen uit Serenity Prayer van Reinhold Niebuhr) Het luidt zo: Kalmte om te aanvaarden. Moed om te veranderen. Wijsheid om het verschil te zien. Deze quote raakte me omdat het zo typerend is voor de karakterontwikkeling van de hoofdpersoon van dit boek: Kate met haar donkerrode vlechten, sproeten en groene ogen. Een eerlijk leven van nederigheid en hard werken is het noodlot van alle arme Ieren maar Kate denkt stiekem dat het ook anders kan. Diep in haar hart gelooft ze dat er een manier is om weg te komen van de heuvel, van het armoedige bestaan, van de kou en de honger. Kates moeder is zwanger en Kate hoopt dat het kleine kindje een meisje zal zijn, want ze heeft echt genoeg van haar broers die haar plagen. Haar dromen worden wreed verstoord als haar moeder op een morgen een emmer water leeggiet over haar dronken man. Woedend mishandelt hij haar en schopt haar in de buik. Wanneer de baby zich daardoor veel te vroeg aandient, zegt haar vader:‘Maar ik zweer je Kate, God en jij zijn mijn getuige, als God dit kindje spaart zal ik nooit, nooit meer een druppel poitin aanraken, nooit meer. Als ons kindje maar blijft leven.’
Helaas sterft de kleine Sean en dit is het begin van een lange reeks vreselijk gebeurtenissen. Als haar vader tenslotte weggaat om werk als visser te zoeken en ze de veel te hoge pacht voor hun eenvoudige pachterhuisje ondanks hulp niet kan betalen, wordt hun onderkomen ruw verwoest en raken ze dakloos. Dit is het begin van een lange reeks dramatische gebeurtenissen. Kate komt voor keuzes te staan, die bijna onmenselijk zijn. Gelukkig staat haar vriend Fergus haar bij met raad en daad en vergezelt haar op de zwerftocht door het land. Dit indringende verhaal, is zo levensecht dat het kippenvel soms op mijn armen stond. En het gedeelte uit het gebed van Reinhold Niebuhr riep onder het lezen telkens vragen bij mij op: Zal Kate kalmte krijgen om te aanvaarden wat haar overkomt? Krijgt ze de moed om te veranderen en hoe vindt ze de wijsheid om het verschil te zien?

Warm aanbevolen!
Deze historische roman schokt mij. Ineke Kraijo vertelt een hartverscheurend verhaal over een dapper meisje tijdens de Ierse hongersnood. Ik ben onder de indruk van de schrijfstijl en geniett van de manier waarop de auteur haar personages neerzet. Het is heel knap dat zij het voor elkaar krijgt de loyaliteit te laten zien in de vader-dochter verhouding, ondanks alle ellende die zijn dronkenschap veroorzaakt. De Ierse mythologie wordt waarheidsgetrouw verweven in het verhaal en laat zien hoeveel invloed bijvoorbeeld de legende van de jammerende fee (banshee) heeft in het Ierse volksleven, ondanks het dominerende katholicisme. Ik raad dit boek, dat zo vol tranen is, bijzonder aan. Kate zal ondanks haar doffe ellende door haar moed en originaliteit toch een glimlach op je gezicht toveren.

ISBN:978-90-239-9409-1
9789023994091